Permacultuur principe 12. Antwoord gepast op veranderingen en maak er op een creatieve manier gebruik van

Ontwerp principe 12

Antwoord gepast op veranderingen en maak er op een creatieve manier gebruik van.

Alles is veranderlijk.

Wanneer je creatief mee kunt bewegen met veranderingen kun je daar de vruchten van plukken en laat je je niet uit het veld slaan. Als je weet hoe ecosystemen zich op de lange duur ontwikkelen kun je deze wetenschap gebruiken om bepaalde processen te versnellen en de natuur een handje te helpen. Daarnaast leven we in een tijd van grote veranderingen die ons op verschillende manieren beïnvloed. Sommigen noemen het een crisis, anderen een welkome verandering.

Hoogleraar en inspirator Jan Rotmans zegt: “Onze samenleving bevindt zich op een kantelpunt. Op zo’n moment is de maatschappij instabiel en kwetsbaar voor verstoringen, maar wordt de deur voor radicale veranderingen geopend.”

De enorme stroom van ZZP-ers die werken vanuit hun passie en nieuwe beroepen creëren is hier een mooi voorbeeld van, maar je ziet het ook terug in het bedrijfsleven en in privé situaties. De groeiende hoeveelheid mensen die verrast wordt door een burn-out en hierdoor vervolgens een sterke persoonlijke groei beleeft duidt op innerlijke veranderingsprocessen die deze tijd met zich meebrengt.

Meebewegen door mogelijkheden te zien en nieuwe wegen te bewandelen…

De 12 Permacultuur ontwerpprincipes op een rijtje

Klik op de ontwerpprincipes voor meer uitleg.

Ontwerpprincipes overzicht

 1. Observeer en handel ernaar

 2. Vang energie en sla ze op

 3. Zorg voor opbrengst

 4. Gebruik zelfregulering en accepteer terugkoppeling

 5. Gebruik en waardeer hernieuwbare grondstoffen en diensten

 6. Produceer geen afval, maak kringlopen

 7. Ontwerp van (natuurlijke) patronen naar details

 8. Verenig eerder dan te scheiden

 9. Gebruik kleine en trage oplossingen

 10. Gebruik en waardeer diversiteit

 11. Gebruik randen en waardeer het marginale

 12. Antwoord gepast op veranderingen en maak er op een creatieve manier gebruik van

overzicht van de 12 ontwerpprincipes van Permacultuur

Scroll to Top