Permacultuur principe 4. Gebruik zelfregulering en accepteer terugkoppeling

Denk verder dan alleen vandaag en maak keuzes die een positieve impact hebben op de generaties die na ons komen

Groene toekomstMaak gebruik van systemen die zichzelf in stand houden i.p.v. afbreken. Gebruik natuurlijke, levende systemen zoals bijvoorbeeld een helofytenfilter om je afvalwater of zwemwater te zuiveren. Gebruik bijvoorbeeld een tromble wall om je huis passief bij te verwarmen en denk aan de toekomst bij het gebruik van brandhout en andere hulpbronnen.

Versterk natuurlijke processen zoals het bodemleven wanneer we onze landbouwsystemen ontwerpen en zorg voor diversiteit i.p.v. monocultuur zoals beschreven wordt in het boek herstellende landbouw.

Een goed Permacultuur ontwerp is veerkrachtig en duurzaam

Hoe meer het systeem zelfregulerend werkt, hoe minder input er nodig is om van de output te genieten. Het systeem wordt veerkrachtiger en duurzamer.

De “terugkoppeling” duidt op het bij blijven stellen van het ontwerp en de uitvoering. Observeren of het beoogde resultaat behaald wordt en wat er nodig is om het systeem zo bij te stellen dat het optimaal werkt. Maar ook de terugkoppeling wanneer we terugkijken vanuit de toekomst. Dragen de keuzes die we nu maken bij aan een mooiere wereld voor onze kinderen? Of nog beter… voor de komende zeven generaties.

De 12 Permacultuur ontwerpprincipes op een rijtje

Klik op de ontwerpprincipes voor meer uitleg.

overzicht van de 12 ontwerpprincipes van Permacultuur

Ontwerpprincipes overzicht

 1. Observeer en handel ernaar

 2. Vang energie en sla ze op

 3. Zorg voor opbrengst

 4. Gebruik zelfregulering en accepteer terugkoppeling

 5. Gebruik en waardeer hernieuwbare grondstoffen en diensten

 6. Produceer geen afval, maak kringlopen

 7. Ontwerp van (natuurlijke) patronen naar details

 8. Verenig eerder dan te scheiden

 9. Gebruik kleine en trage oplossingen

 10. Gebruik en waardeer diversiteit

 11. Gebruik randen en waardeer het marginale

 12. Antwoord gepast op veranderingen en maak er op een creatieve manier gebruik van

Scroll to Top