Permacultuur

Wat is Permacultuur?

Permacultuur is een begrip dat vaak lastig uit te leggen is. Dat komt doordat het zo veelomvattend is. Ikzelf geef graag de volgende definitie:

“Permacultuur is een ontwerpmethode gericht op het duurzaam vormgeven van de leefomgeving.”

Vervolgens vertel ik erbij dat het gericht is op zelfvoorzienend leven, meebewegen met de natuur en zorgen voor veerkracht door nuttige verbindingen tot stand te brengen. En dat het toepasbaar is op voedselvoorziening, huisvesting, waterhuishouding, economie, energiegebruik, de manier waarop we met elkaar omgaan en zelfs nog veel meer aspecten van onze leefomgeving.

En trouwens… niet alleen is het een ontwerpmethode voor dat wat er buiten jezelf afspeelt, het is ook een ontwerpmethode voor hoe jij je leven leeft. Permacultuur als manier van leven, Permacultuur als lifestyle!

Koken op de Rocketstove PUUR Permacultuur

Permacultuur in de praktijk.

Wat kun je doen met Permacultuur? Nou, je kunt met een Permacultuur visie je tuin ontwerpen, een park vorm geven, maar ook je huis, een wijk, een landbouwsysteem, de manier waarop je je afvalwater zuivert, de manier waarop je je huis verwarmt etc.

Bij een tuinontwerp kun je denken aan een functionele tuin waarbij niet alleen gekeken wordt naar sierwaarde, maar ook naar manieren om de tuin eetbaar te maken en in balans te brengen. Een eetbare siertuin vol biodiversiteit, zo ontworpen dat er weinig onderhoud nodig is, omdat de planten elkaar voeden en de bodem gezond houden. Een tuin die zelden tot nooit water nodig heeft, een rijke oogst geeft en ontworpen is naar de wensen van de opdrachtgever(s).

Wanneer je kijkt naar de vormgeving van een huis wordt in eerste instantie gekeken naar de ligging t.o.v. de zon. Daar zou bij de aanleg van wijken in eerste instantie al veel meer rekening mee gehouden kunnen worden, zodat er meer passieve zonne-energie geoogst kan worden.
Vervolgens kun je kijken naar de keuze voor bouwmaterialen, waarbij je let op isolatiewaarde, levensduur, de bron waar het vandaan komt, de impact die het heeft als het afval wordt, de energie die het kost om het te maken en te vervoeren en wat het doet met onze gezondheid en die van andere organismen.
Je huis kan een groot gedeelte van je waterbehoefte opvangen als regenwater en het afvalwater kan d.m.v. een natuurlijk filter naast je huis gezuiverd worden en hergebruikt in bijvoorbeeld je tuin. De manier waarop je je huis verwarmt en de overige energie die je verbruikt kan opgewekt worden m.b.v. zonnepanelen, zonneboiler, aardwarmte, wind energie etc. Hierbij kan gekeken worden naar welke energiebron de minste impact heeft. Natuurlijk kun je ook keuzes maken die jouw energie- en waterbehoeften omlaag brengen en de grootte van je huis iets beperken, zonder daar welzijn voor in te leveren.

ecobouw
winter-zon

In deze tijd van grote verandering (Transitie) zien we steeds helderder dat we beter op een andere manier vorm kunnen geven aan de manier waarop we naar onze omgeving en onze manier van leven kijken. Een nieuwe manier die duurzamer is. Een economische crisis, de ecologische crisis, het gegeven dat de grondstoffen uitputtelijk zijn en dat we als wereldbevolking flink groeien zijn dingen die ons in beweging zetten. Een beweging die hoogleraar Jan Rotmans “Transitie” noemt, waarin we nieuwe systemen opzetten die gericht zijn op lokale veerkracht, denken in kringlopen en meebewegen met de natuur om een samenleving te creëren die kantelt naar een nieuwe toekomst.

Permacultuur helpt om vorm te geven aan deze kanteling d.m.v. de ontwerp principes, de ethiek en de eenvoudige toepassingen.

De trailer van Inhabit die je hier ziet legt in een paar minuten met mooie beelden uit wat Permacultuur is. Het sluit af met de zin dat een ecologische voetafdruk iets is waar we trots op mogen zijn. Dat vind ik een mooie benadering waarmee we kunnen kijken naar datgene dat we achterlaten op deze planeet. Maken we ‘m mooier, prettiger en waardevoller voor de komende generaties? Of laten we ‘m achter op een manier waarop toekomstige generaties onze rommel op moeten ruimen? Permacultuur helpt ons om voor de eerste optie te kiezen en daar actief vorm aan te geven.

Scroll to Top