Permacultuur principe 1. Observeer en handel ernaar

Ontwerpstrategie: Eerst kijken, dan denken, dan doen

Denk na voordat je handelt. Kijk goed naar wat er van nature wil gebeuren, zowel op het land als in groepen mensen als bepaalde ontwikkelingen in de maatschappij. Zie welke kwaliteiten de huidige situatie te bieden heeft, kijk goed naar hoe het functioneert, wat er in de weg staat om de beoogde ontwikkeling te laten ontstaan en wat er nodig is om succesvol te zijn.

Permacultuur Microklimaten
Maak een sector analyse, breng microklimaten en hulpbronnen in kaart, bekijk de situatie niet alleen als momentopname, maar zie ook de veranderingen die de seizoenen teweeg brengen.

Maak kleine, overzichtelijk stappen. Een boom groeit ook niet in 1 keer

Stel je voor… heb je net je nieuwe tuin op de schop genomen, blijkt een paar maanden later dat de plek waar je jouw fruitbomen hebt geplant veel te nat is, waardoor de plantwortels stikken en je de nieuwe bomen weg ziet kwijnen. Of je terras ligt op de plek waar in de zomer de zon wel scheen, maar je nu het herfst is niet meer in de zon kunt zitten. Een goede observatie helpt je om de juiste beslissingen te nemen.

Bij het ontwerp van de gemeenschappelijke tuin voor Groene Mient in Den Haag zagen we in het ontwerpproces dat de bodem extreem arm was. Een diepe laag wit zand lag verscholen onder de dunne, donkerdere toplaag van de bodem. We hebben daar rekening mee gehouden in het ontwerp voor de tuin door er een duinlandschap van te maken met slechts her en der verrijkte stukken om voor weelderig groen te zorgen. Doordat we meebewogen met wat er van nature op dat stuk land wil gebeuren hebben we veel tijd en geld bespaart voor de opdrachtgever en heeft de woongemeenschap een tuin die past in het landschap en toch de functies heeft die ze wensen.

Sector analyse
Een voorbeeld van een sector analyse. Sectoren zijn invloeden van buitenaf en worden op deze manier in kaart gebracht.

De 12 Permacultuur ontwerpprincipes op een rijtje

Klik op de ontwerpprincipes voor meer uitleg.

Ontwerpprincipes overzicht

 1. Observeer en handel ernaar

 2. Vang energie en sla ze op

 3. Zorg voor opbrengst

 4. Gebruik zelfregulering en accepteer terugkoppeling

 5. Gebruik en waardeer hernieuwbare grondstoffen en diensten

 6. Produceer geen afval, maak kringlopen

 7. Ontwerp van (natuurlijke) patronen naar details

 8. Verenig eerder dan te scheiden

 9. Gebruik kleine en trage oplossingen

 10. Gebruik en waardeer diversiteit

 11. Gebruik randen en waardeer het marginale

 12. Antwoord gepast op veranderingen en maak er op een creatieve manier gebruik van

overzicht van de 12 ontwerpprincipes van Permacultuur

Scroll to Top