Permacultuur principe 10. Gebruik en waardeer diversiteit

Permacultuur principe 10

Gebruik en waardeer diversiteit

Diversiteit zorgt voor stevigheid, zekerheid en flexibiliteit. In een Permacultuur ontwerp proberen we dus voor diversiteit te zorgen. Gericht op onze voedselvoorziening kiezen we voor veel verschillende eetbare planten in een mix van vaste planten en éénjarigen. Ook door verschillende microklimaten te benutten of deze te creëren. Veel diversiteit van leven zorgt voor balans in het (eco)system, omdat er voor elk dier of plant voldoende vijanden en beschermers zijn. We zien heel duidelijk dat monocultuur systemen zeer fragiel zijn en veel input nodig hebben. De voedingsbodem raakt uitgeput en het bodemleven verdwijnt. Wanneer een oogst mislukt is dat meteen een fiasco.

polycultuur op Fruitz for Life

Meerdere elementen voor belangrijke functies

Wanneer we een ontwerp maken zorgen we dat we weten wat de belangrijkste wensen ofwel functies zijn. Die functies kunnen bijvoorbeeld zijn: voedselproductie, zorgfunctie, ontmoetingspunctie, ontspanningsfunctie, educatie etc. Omdat we een duurzaam en veerkrachtig ontwerp willen maken zoeken we naar verschillende oplossingen om de belangrijkste wensen te vervullen, zodat de kans groot is dat deze wens/functie vervuld kan blijven.

Wanneer je voor een belangrijke functie zoals elektriciteit afhankelijk bent van een groot bedrijf en dat bedrijf voert de prijzen op of functioneert opeens niet goed, dan is het mooi als je bijvoorbeeld ook gebruik kunt maken van zonnepanelen, een windmolen of andere energiebronnen. Hetzelfde geldt voor je voedselvoorziening, je (drink)waterbehoefte, inkomstenbron etc.

Hoe meer elementen je hebt om de belangrijkste functie te vervullen, hoe meer je onafhankelijk en zelfvoorzienend bent.  Het is logisch dat er juist in deze tijd opeens enorm veel lokale energie coöperatieven en voedsel coöperatieven ontstaan.

De 12 Permacultuur ontwerpprincipes op een rijtje

Klik op de ontwerpprincipes voor meer uitleg.

Ontwerpprincipes overzicht

 1. Observeer en handel ernaar

 2. Vang energie en sla ze op

 3. Zorg voor opbrengst

 4. Gebruik zelfregulering en accepteer terugkoppeling

 5. Gebruik en waardeer hernieuwbare grondstoffen en diensten

 6. Produceer geen afval, maak kringlopen

 7. Ontwerp van (natuurlijke) patronen naar details

 8. Verenig eerder dan te scheiden

 9. Gebruik kleine en trage oplossingen

 10. Gebruik en waardeer diversiteit

 11. Gebruik randen en waardeer het marginale

 12. Antwoord gepast op veranderingen en maak er op een creatieve manier gebruik van

overzicht van de 12 ontwerpprincipes van Permacultuur

Scroll to Top