Permacultuur principe 6. Produceer geen afval, maak kringlopen.

Omdenken

Reduce Reuse Recycle Kringloop GraphicHet denken in kringlopen vereist enige oefening. Natuurlijk… het spreekt voor zich dat er enorme waarde schuilt in het hergebruiken van materialen, maar het vraagt om creativeit en omdenken om hier getraind in te zijn. Blue Economy en Cradle to Cradle ontwerp zijn ontwerpmethoden die zich hebben gespecialiseerd in het denken en handelen in kringlopen.

Wanneer we kijken naar een bos zien we dat het ecosysteem bijna geen voedingsstoffen “lekt”. Het water wordt verschillende malen gebruikt en wordt grotendeels weer verdampt door de bladeren, zodat het elders opnieuw voor regen kan zorgen. Belangrijke grondstoffen als kalk wordt door schimmels en boomwortels vrijgemaakt uit gesteente en blijft vervolgens zeer lange tijd rondcirculeren binnen het ecosysteem, waarin het verschillende vormen aanneemt. Van bouwstof voor bladweefsel, tot bouwstof voor een slakkenhuis tot de schild van een meikever tot opnieuw bouwstof voor plantweefsel. De natuur gaat uiterst zorgvuldig om met de grondstoffen die beschikbaar zijn.

Deze grappige, muzikale clip laat je zien wat er bedoeld wordt met het Permacultuur principe “Produceer geen afval, maak kringlopen”

Dicht bij huis

Rotterzwam eetbare paddestoelen uit Rotterdam

Een mooi voorbeeld van blue economy wordt uitgevoerd door de mannen van Rotterzwam. Zij verzamelen met hun bakfiets in Rotterdam de koffiedrap bij verschillende restaurants en cafe’s. Deze koffiedrap werd voorheen als afval beschouwd, maar de mannen van Rotterzwam hebben gezien dat het een uitstekende grondstof is om oesterzwammen op te kweken. Nadat zij dit gedaan hebben is het restant daarvan nog steeds geen afval. Eerst worden er nog belangrijke en bruikbare enzymen uitgewassen en daarna wordt het laatste restant gebruikt als rijke compost voor de lokale voedselproductie.

 

Aquaponics Systeem

Een nieuwe ontwikkeling die in de steigers staat is Aquaponics. Een manier van stadslandbouw waarbij visteelt en groenten/kruidenteelt met elkaar wordt gecombineerd. Het afvalwater dat uit de visteelt komt wordt gebruikt als voeding voor de planten, die het water zuiveren, zodat het weer terug naar het aquarium kan. Zo vormt het een gesloten systeem voor lokale voedselteelt. Waneer zo’n aquaponics systeem gecombineerd wordt met bijvoorbeeld een data-center kan de restwarmte van het datacenter gebruikt worden om het water voor de vissen op temperatuur te houden.Cyclisch denken helpt om verbindingen te zien en verder te denken. Wanneer we de output van het ene systeem kunnen gebruiken als input voor een ander systeem genereert dit een mooie opbrengst en benutten we tevens ontwerpprincipe 3.

 

 

De 12 Permacultuur ontwerpprincipes op een rijtje

Klik op de ontwerpprincipes voor meer uitleg.

Ontwerpprincipes overzicht

 1. Observeer en handel ernaar

 2. Vang energie en sla ze op

 3. Zorg voor opbrengst

 4. Gebruik zelfregulering en accepteer terugkoppeling

 5. Gebruik en waardeer hernieuwbare grondstoffen en diensten

 6. Produceer geen afval, maak kringlopen

 7. Ontwerp van (natuurlijke) patronen naar details

 8. Verenig eerder dan te scheiden

 9. Gebruik kleine en trage oplossingen

 10. Gebruik en waardeer diversiteit

 11. Gebruik randen en waardeer het marginale

 12. Antwoord gepast op veranderingen en maak er op een creatieve manier gebruik van

Scroll to Top