Permacultuur principe 8. Verenig eerder dan te scheiden

Nuttige verbindingen

Nuttige verbindingen zorgen voor draagkracht en veerkracht. Door de juiste dingen op de juiste plaats te zetten ontstaan waardevolle, functionele verbindingen.  Denk bijvoorbeeld aan een tuin waarin verschillende elementen samengebracht zijn om een optimale voedselproductie te garanderen. De planten, de kas, houtwallen, windbrekers, wateropvang etc. Door de verschillende elementen op de juiste plek te zetten ontstaat een optimale situatie.

Door goed te kijken welke functies elk element zou kunnen vervullen in relatie tot haar omgeving wordt dat element waardevoller. Op het plaatje hieronder zie je een voorbeeld van de functies die een kip kan hebben, wanneer je die in verbinding brengt met de omgeving. Door meerdere functies aan de kip te geven en ‘m op te nemen in het geheel wordt de kip een waardevoller element in je ontwerp.

nuttige verbindingen

Sociale verbindingen

Denk ook aan een team met daarin verschillende kwaliteiten. Iedereen werkt samen om een gezamenlijk doel na te streven. De mensen met visie die een doel stellen, de planners die de weg er naartoe uitstippelen, de doeners die het uitvoeren en de analisten die het proces evalueren om verbeteringen voor het volgende project in kaart te brengen. Door de verbindingen zichtbaar te maken en relaties te versterken ontstaat een krachtige samenwerking. Door nuttige verbindingen te maken in de kwaliteiten van de mensen ontstaat een sterk team.

Een voorbeeld van procesbegeleiding waarbij de kwaliteiten van de mensen met elkaar verbonden worden is Dragon Dreaming. Het kopje procesbegeleiding op deze website geeft daarover meer informatie.

 

samenwerking

 

De 12 Permacultuur ontwerpprincipes op een rijtje

Klik op de ontwerpprincipes voor meer uitleg.

Ontwerpprincipes overzicht

 1. Observeer en handel ernaar

 2. Vang energie en sla ze op

 3. Zorg voor opbrengst

 4. Gebruik zelfregulering en accepteer terugkoppeling

 5. Gebruik en waardeer hernieuwbare grondstoffen en diensten

 6. Produceer geen afval, maak kringlopen

 7. Ontwerp van (natuurlijke) patronen naar details

 8. Verenig eerder dan te scheiden

 9. Gebruik kleine en trage oplossingen

 10. Gebruik en waardeer diversiteit

 11. Gebruik randen en waardeer het marginale

 12. Antwoord gepast op veranderingen en maak er op een creatieve manier gebruik van

overzicht van de 12 ontwerpprincipes van Permacultuur

Scroll to Top