Permacultuur principe 7. Ontwerp van (natuurlijke) patronen naar details

Van groot naar klein

Wanneer we een ontwerp maken beginnen we met het maken van een totaalplaatje. We beginnen met de grote lijnen, alvorens te verzanden in de details voor een deel van het ontwerp. Uitzoomen alvorens in te zoomen. We beginnen met de hoofdlijnen, de routing en de plaatsing van de belangrijkste elementen zoals een huis of andere vaste structuren. Vanaf daar gaan we verfijnen, komen de kleinere paden, de tuinen, het terras etc. Waarna er op plantniveau gekeken wordt en de verschillende lagen van beplanting invulling krijgen.

Bij het ontwerp van een voedselbos wordt eerst gekeken naar de grote bomen om vervolgens naar de kleinere bomen, de struiken, de kruiden en de bodembedekkers te kijken. Ook hier ontwerpen we van groot naar klein.

eetbare tuin

 

Patronen uit de natuur

Wanneer we ontwerpen proberen we natuurlijke patronen te gebruiken. Dat kan op verschillende manieren opgevat worden. Bijvoorbeeld het gebruik van een boomstructuur met vertakkingen om de paden mee vorm te geven. De brede paden voor intensief gebruik die steeds verder vertakken tot extensief gebruik. Dit natuurlijke patroon met de natuurlijke transport functie geeft een natuurlijker karakter aan de plek. De spiraalvorm zorgt voor bescherming, oppervlakte verkleining en warmtebehoud. Een eivorm geeft bescherming en stevigheid. Zo kun je op verschillende manieren naar veelvoorkomende patronen uit de natuur kijken en deze gebruiken in je ontwerpen. Ontwerprincipe 1, observatie, helpt ons bewuster te maken van de functionaliteit van de patronen. Ikzelf vind dit een inspirerend filmpje omdat op een mooie manier zichtbaar wordt gemaakt hoe bepaalde patronen steeds terugkomen in de natuur.Permacultuur Patronen

Zones

Een andere manier om van patroon naar detail te werken is om eerst de zones van de te ontwerpen plaats vast te leggen. Zone 1 is daarbij het huis, de plek waar je de meeste tijd doorbrengt. Zone 2 is het terras en wellicht de moestuin. Zone 3 voor de gewassen en dieren die niet zo veel aandacht behoeven, zone 4 bijvoorbeeld het voedselbos en zone 5 staat voor de ongerepte natuur die we graag ongestoord laten en waar we observaties kunnen maken om van te leren.  Wanneer de zonering duidelijk is kunnen we de verschillende zones verder in gaan vullen.

Zones permacultuur

 

De 12 Permacultuur ontwerpprincipes op een rijtje

Klik op de ontwerpprincipes voor meer uitleg.

Ontwerpprincipes overzicht

 1. Observeer en handel ernaar

 2. Vang energie en sla ze op

 3. Zorg voor opbrengst

 4. Gebruik zelfregulering en accepteer terugkoppeling

 5. Gebruik en waardeer hernieuwbare grondstoffen en diensten

 6. Produceer geen afval, maak kringlopen

 7. Ontwerp van (natuurlijke) patronen naar details

 8. Verenig eerder dan te scheiden

 9. Gebruik kleine en trage oplossingen

 10. Gebruik en waardeer diversiteit

 11. Gebruik randen en waardeer het marginale

 12. Antwoord gepast op veranderingen en maak er op een creatieve manier gebruik van

Scroll to Top