Permacultuur principe 3. Zorg voor opbrengst.

Elke keuze die je maakt in je ontwerp moet voor opbrengst zorgen.

Dat kan zijn een directe opbrengst of een indirecte opbrengst. Kijk bijvoorbeeld naar het ontwerp van een voedselbos, waarbij de keuze gemaakt wordt voor winterharde cultivars die bijzonder hoge opbrengsten geven, grote vruchten dragen of een specifieke vrucht produceren die lekker smaakt. Daarnaast staan er planten in het voedselbos die de voedselproducerende planten ondersteunen als windhaag, stikstofbinder, insectenlokker of beschermer tegen ziekten.

 

Met ons initiatief Plukroute hebben we dit ontwerpprincipe toegepast om openbaar groen meer functie te geven en leggen we eetbare parken aan met en verhoogde biodiversiteit en natuurlijk hogere opbrengst aan noten en fruit die vrij te plukken is voor buurtbewoners en bezoekers aan de wijk. Daarnaast werken we samen met de buurtbewoners om het project aan te leggen en te onderhouden en heeft dit als extra opbrengst dat de buurt betrokken is en zich verantwoordelijk voelt voor het groen in de wijk en daarnaast elkaar beter leert kennen. 

Permacultuur principe Zorg voor opbrengst wordt leuk en muzikaal weergegeven in onderstaande clip.

 

Opbrengst in brede zin.

Ook in de samenstelling van je team zorgt een uitgebalanceerde samenstelling van persoonlijke kwaliteiten voor betere resultaten (opbrengst). De schoonmaakcooperatie Schoongewoon en de cooperatieve zorgorganisatie Buurtzorg hebben ervoor gekozen om de kwaliteiten van de werknemers te benutten en te ontwikkelen, zodat zij zelfsturend kunnen werken, waardoor veel kosten aan management bespaart worden en er dus meer opbrengst ontstaat. Zowel opbrengst in euro’s als opbrengst in goede werksfeer, verantwoordelijkheidsgevoel en trots op eigen kunnen.

 

Schoongewoon logo

 

 

logo Buurtzorg

 
 
 

De 12 Permacultuur ontwerpprincipes op een rijtje

Klik op de ontwerpprincipes voor meer uitleg.

overzicht van de 12 ontwerpprincipes van Permacultuur

Ontwerpprincipes overzicht

 1. Observeer en handel ernaar

 2. Vang energie en sla ze op

 3. Zorg voor opbrengst

 4. Gebruik zelfregulering en accepteer terugkoppeling

 5. Gebruik en waardeer hernieuwbare grondstoffen en diensten

 6. Produceer geen afval, maak kringlopen

 7. Ontwerp van (natuurlijke) patronen naar details

 8. Verenig eerder dan te scheiden

 9. Gebruik kleine en trage oplossingen

 10. Gebruik en waardeer diversiteit

 11. Gebruik randen en waardeer het marginale

 12. Antwoord gepast op veranderingen en maak er op een creatieve manier gebruik van

Scroll to Top